Projekti

Odobreni istraživačko-razvojni projekti

Evropska banka za obnovu i razvoj je do sada odobrila 35 projekata za razvoj i implementaciju zelenih tehnologija u Srbiji. Ukupna vrednost vaučera odobrenih projekata je 600 000 EUR. Više detalja o odobrenim projektima možete pronaći na interaktivnoj mapi i tabeli ispod.

Projekti odobreni u četvrtom krugu

1

Projekat: Razvoj nove klima komore sa unapređenom energetskom efikasnošću

Preduzeće: TERMOVENT KOMERC DOO BEOGRAD

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cilj: 20 instalacija do kraja 2020.

2

Projekat: Razvoj sistema za praćenje vaši i prenos virusa na poljima šećerne repe

Preduzeće: OZZ ŽUNJI-SILAK TEMERIN

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad and Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cilj: Uvećati prinos korena šećerne repe za 25%

3

Projekat: Razvoj bio građevinskih materijala od miskantusa

Preduzeće: TRANSKOP EKSPORT-IMPORT DOO PARAĆIN

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu and Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA

Cilj: Smanjiti karbonski otisak za 30%

4

Projekat: Razvoj bio lepka za industriju papira

Preduzeće: TETRAGON DOO ČAČAK

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu

Cilj: Utrostručiti upotrebu bio sirovina

5

Projekat: Razvoj pakovanja od kompozitnog materijala za kozmetičku i farmaceutsku industriju

Preduzeće: UNIPLAST DOO PRELJINA

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu

Cilj: Smanjiti karbonski otisk na polovinu

6

Projekat: Razvoj namaza od ostataka iz prerade crne soje i slatkog kukuruza

Preduzeće: POLO DOO ČAČAK

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Institut za kukuruz “Zemun Polje”

Cilj: Utrošiti 900 tona otpada slatkog kukuruza do kraja 2021.

7

Projekat: Razvoj dijagnostičkog modula za efikasno upravljanje energetskim transformatorima

Preduzeće: COMEL DOO BEOGRAD

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cilj: Smanjiti broj ispada transformatora za četvrtinu

Projekti odobreni u trećem krugu

1

Projekat: Razvoj voćne preparacije od ostataka iz prerade jabuka

Preduzeće: DESING DOO BEOGRAD

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Poljoprivredni fakultet, Univrzitet u Beogradu

Cilj: Proizvesti 100 tona nove voćne preparacije u 2020.

2

Projekat: Razvoj naprednog sistema mašinske vizije za praćenje materijala i smanjenje otpada u štamparskoj industriji

Preduzeće: GRAFOSTIL DOO KRAGUJEVAC

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac

Cilj: Smanjiti količinu otpadnog papira za 3%

3

Projekat: Razvoj hibridnog vetro-solarnog sistem za napajanje sistema za navodnjavanje

Preduzeće: GREEN DAY DOO BEOGRAD

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cilj: Smanjiti potrošnju električne energije iz mreže na nulu

4

Projekat: Razvoj visokoefikasne industrijske pumpe za abrazivne i agresivne tečnosti

Preduzeće: NIP INOX DOO DONJA MUTNICA

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

Cilj: Unaprediti energetsku efikasnost za 20%

5

Projekat: Razvoj betona od šljake iz toplana

Preduzeće:  SABA BELČA DOO PREŠEVO

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Institut nuklearnih nauka „Vinča“, Univerzitet u Beogradu

Cilj: Utrošiti 500 tona šljake u 2020.

6

Projekat: Razvoj sistema superkondezatora za skladištenje energije

Preduzeće: STEVANOVIĆ TRAFO DOO NIŠ

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš

Cilj: 100 instalacija do kraja 2020.

7

Projekat: Razvoj softvera za projektovanje i optimizaciju pločastih izmenjivača toplote

Preduzeće: TRACO DOO BEOGRAD

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Mašinski fakultet, Beograd

Cilj: Unaprediti efikasnost korišćenja materijala za 30%

8

Projekat: Razvoj peleta i briketa za grejanje od orezanih izdanaka malina i kupina

Preduzeće: BRAĆA BABIĆ KD ČAČAK

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Tehnički fakultet Čačak, Univerzitet u Kragujevcu

Cilj: Utrošiti 25 000 tona orezanih izdanaka malina i kupina do kraja 2021.

Projekti odobreni u drugom krugu

1

Projekat: Razvoj inhibitora korozije od tanina iz šipka i kestena

Preduzeće: METAL-OBRENOVAC DOO OBRENOVAC

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

Cilj: Smanjiti upotrebu toksičnih inhibitora za 1%

2

Projekat: Razvoj modela za pametno upravljanje silosima žita

Preduzeće: DUNAVNET DOO NOVI SAD

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu

Cilj: Smanjiti količinu otpadnog žita za pola

3

Projekat: Patentiranje lakog automatskog pokrivača za otvorena skladišta

Preduzeće: MARKANT DOO VALJEVO

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cilj: 150 instalacija do kraja 2019.

4

Projekat: Razvoj modularnog sistema za praženjenje i punjenje baterija koji vraća energiju u mrežu

Preduzeće: G-NET DOO BEOGRAD

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta, Univerzitet u Beogradu

Cilj: Smanjiti gubitke prilikom pražnjenja baterija za 90%

5

Projekat: Razvoj plastenika sa integrisanim fleksibilnim polutransparentnim solarnim panelima

Preduzeće: AD CRNA TRAVA LESKOVAC

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Građevinsko-arhitektonski fakultet, Univerzitet u Nišu

Cilj: Smanjiti potrošnju goriva za 80%

6

Projekat: Razvoj lepkova od modifikovanog skroba

Preduzeće: EUCOM DOO BEOGRAD

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cilj: Unaprediti energetsku i efikasnost korišćenja materijala za 20%

7

Projekat: Razvoj filtera za gvožđe u sistemima navodnjavanja sa velikim protocima vode

Preduzeće: AGRO PRODUKT SRB DOO GOSPOĐINCI

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu i Institut BioSense, Univerzitet u Novom Sadu

Cilj: Smanjiti nivo gvožđa za 60%

8

Projekat: Patentiranje vodootpornih panela od recikliranog Tetra Pak pakovanja

Preduzeće: FEPLO DOO ČAČAK

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Institut IMS, Beograd i BETE, Kruševac

Cilj: Utrošiti 3 000 tona otpadnog Tetra Pak materijala u 2019.

9

Projekat: Patentiranje automatskog sistema za prečišćavanje otpadne vode iz uljnih jama transformatorskih stanica

Preduzeće: TEKON-TEHNOKONSALTING DOO BEOGRAD

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu

Cilj: 100 instalacija do kraja 2019.

10

Projekat: Razvoj turbine za sporije tokove i male padove

Preduzeće: 4M SPECIJALNI ALATI DOO NOVI BANOVCI

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Lola Institut, Beograd

Cilj: Smanjiti troškove po instalisanom kWh za 40%

Projekti odobreni u prvom krugu

1

Projekat: Razvoj pametnog sistema za navodnjavanje koji koristi satelitske snimke useva, mape zemljišta, realna merenja sa polja i modele vremenske prognoze

Preduzeće: PG MARKO ČARNIĆ BEGEČ

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Institut BioSense, Novi Sad

Cilj: Smanjiti potrošnju vode za 60%

2

Projekat: Sertifikacija zidnih i podnih panela od reciklirane plastike i stakla

Preduzeće: DOGAMA DOO ZRENJANIN

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Građevinski fakultet, Subotica

Cilj: Utrošiti 100 otpadne plastike u 2020.

3

Projekat: Razvoj niskonapojnih bežičnih agrometeoroloških stanica i senzora za merenje temperature zemljišta

Preduzeće: MUVAROUND DOO BEOGRAD

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Poljoprivredni fakultet, Beograd i
Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta, Beograd

Cilj: Smanjiti troškove ugradnje i održavanja za 50%

4

Projekat: Sertifikacija blokova od recikliranog ekspandiranog polistirena i pepela

Preduzeće: DORADO DOO KRAGUJEVAC

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac i Institut IMS, Beograd

Cilj: Utrošiti 4 000 m3 otpadnog ekspandiranog polistirena u 2020.

5

Projekat: Razvoj naprednog sistema za upravljanje potrošnjom električne energije u industriji

Preduzeće: ENERGIA GAS AND POWER DOO BEOGRAD

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT d.o.o. Niš i Matematički institut SANU, Beograd

Cilj: Smanjiti troškove električne energije za 10%

6

Projekat: Razvoj stone računarski upravljane mašine za proveru dimenzija i završnu obradu

Preduzeće: GOMMA LINE DOO KRAGUJEVAC

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac

Cilj: Smanjiti broj proizvoda sa greškom za 1%

7

Projekat: Razvoj rekuperatora latentne toplote otparka iz kotlovskog postrojenja

Preduzeće: NS KONCEPT DOO NOVI SAD

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Mašinski fakultet, Beograd

Cilj: Smanjiti potrošnju goriva za 5%

8

Projekat: Razvoj neinvazivne dijagnostike pritiska rashladne tečnosti u klima uređajima

Preduzeće: AVALON PARTNERS DOO BEOGRAD

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Elektrotehnički fakultet, Beograd

Cilj: Smanjiti emisije rashladne tečnosti za vreme održavanja na nulu

9

Projekat: Razvoj biođubrivA koje rastvara fosfor za bolji rast i prinos biljaka

Preduzeće: BIOFOR SYSTEM DOO BEOGRAD

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Institut za prehrambene tehnologije i biohemiju, Poljoprivredni fkultet, Beograd

Cilj: Povećati prinos biljaka za 10%

10

Projekat: Razvoj tehnologije za konverziju otpadne u biorazgradivu plastiku

Preduzeće: ESENSA DOO BEOGRAD

Pružalac usluga istraživanja i razvoja: Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd

Cilj: Konvertovati 30% otpadne u biorazgradivu plastiku

Drugi primeri istraživanja i razvoja koji zadovoljavaju uslove za prijavu

Rana detekcija kvarova u mašinama u cilju postizanja bolje efikasnosti opreme

Preduzeće u Gornjem Milanovcu ima 90 zaposlenih. Preduzeće se bavi proizvodnjom pakovanja od papira i želi implementirani sistem za ranu detekciju otkaza u svojim obrtnim mašinama (kompresorima, pumpama, reduktorima i elektromotorima).

Preduzeće stupa u kontakt sa Fakultetom inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu kako bi isti izvršio neophodna merenja (kao na primer vibracija, temperature i brzine) i izradio studiju izvodljivosti odnosno predložio rešenje gde i koje dodatne senzore treba instalirati kao i koje algoritme za ranu detekciju koristiti.

Uspešnom implementacijom predloženog rešenja preduzeće bi bilo u mogućnosti da poveća efikasnost svoje opreme, smanji potrošnju električne energije, broj kvarova i škarta, i time poveća dostupnost opreme i kapacitet proizvodnje.

Ukupna vrednost usluga istraživanja i razvoja na ovom projektu je €10.000 (bez PDV-a). Vrednost zelenog inovacionog vaučera će biti €9.000 (90 procenata od ukupne vrednosti bez PDV-a) dok će preduzeće pokriti preostali deo troškova u iznosu od €1.000 (10 procenata od ukupne vrednosti bez PDV-a) iz svojih izvora finansiranja.

Testiranje novog sorbenta za smanjenje emisija gasova zelene bašte

Preduzeće u Boru sa 40 zaposlenih je razvilo novu vrstu sorbenta zasnovanu na krečnjaku koje se može ubrizgavati u kotlove na ugalj, lož ulje, gas i biomasu i smanjiti emisiju gasova zelene bašte iz istih.

U cilju daljeg razvoja sorbenta preduzeće angažuje Laboratoriju za termotehniku i energetiku Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ da uradi testove i merenja na jednoj od termoelektrana ili elektrana na biomasu kako bi se utvrdilo da li je i ako jeste za koliko novi sorbent efikasniji od onih koji se već koriste i dostupni su na tržištu Srbije.

Ukupna vrednost usluga istraživanja i razvoja na ovom projektu je €15.000 (bez PDV-a). Vrednost zelenog inovacionog vaučera će biti €13.500 (90 procenata od ukupne vrednosti bez PDV-a) dok će preduzeće pokriti preostali deo troškova u iznosu od €1.500 (10% procenata od ukupne vrednosti bez PDV-a) iz svojih izvora finansiranja.

Modeliranje visoko-naponskog transformatora u cilju postizanja manjih gubitaka

Preduzeće u Beogradu sa 180 zaposlenih proizvodi visoko-naponske 110 kV transformatore.

Kako bi povećali efikasnost i smanjili troškove njihove izrade preduzeće angažuje Elektrotehnički institut Nikola Tesla Univerziteta u Beogradu da izradi detaljan model transformatora i predloži njegove optimalne parametre. Na taj tačin unapređen transformator bi imao manje gubitke koji nastaju prilikom transformacije napona dok bi preduzeće smanjilo utrošak materijala u proizvodnom procesu.

Ukupna vrednost usluga istraživanja i razvoja na ovom projektu je €25.000 (bez PDV-a). Vrednost zelenog inovacionog vaučera će biti €20.000 (što je maksimalna moguća vrednost vaučera) dok će preduzeće pokriti preostali deo troškova u iznosu od €5.000 iz svojih izvora finansiranja.

Za više primera istraživačko-razvojnih projekata molimo pogledajte projekte odobrene u okviru Programa klimatskih inovacionih vaučera u Ukrajini.