Najčešća pitanja

Šta su uopšte zeleni inovacioni vaučeri?

Zeleni inovacioni vaučeru su bespovratna sredstva vrednosti do €20,000 namenjena malim i srednjim preduzećima za pokrivanje do 90 procenata troškova spoljnih usluga istraživanja i razvoja u oblasti zelenih tehnologija i resursne efikasnosti.

 

Koje usluge se mogu finansirati zelenim inovacionim vaučerima?

Mogu se pokriti samo troškovi spoljnih usluga istraživanja i razvoja u oblasti zelenih tehnologija i efikasnijeg korišćenja resursa (npr. energije, materijala, vode). Molimo pogledajte primere takvih usluga i projekata.

 

Da li je moguće vaučerima pokriti troškove sopstvenih usluga istraživanja i razvoja?

Ne, vaučerima se ne mogu pokriti troškovi spopstvenih već samo spoljnih usluga, odnosno usluga istraživanja i razvoja koje pruža druga organizacija.

 

Da li je moguće vaučerima pokriti troškove PDV-a?

Ne, troškove PDV-a pokriva preduzeće.

 

Da li se vaučerima može pokriti kupovina i puštanje u rad kapitalne opreme, kao na primer solarnih panela?

Vaučerima se ne može pokriti nabavka kapitalne opreme, odnosno opreme čija vrednost je veća od 20 procenata ukupne vrenosti odobrenog istraživačko-razvojnog projekta.

 

Iz kojih sektora se mogu prijaviti preduzeća?

Za dobijanje vaučera se mogu prijaviti preduzeća iz svih sektora osim bankarskog, vojnog, sektora igara na sreću, proizvodnje cigareta i alkoholnih pića.

 

Da li se za dobijanje vaučera mogu prijaviti i zemljoradničke zadruge.

Zemljoradničke zadruge koje imaju bar deset zadrugara i zadovoljavaju druge uslove koji važe i za preduzeća se takođe mogu prijaviti za dobijanje vaučera.

 

Koja je procedura prijave za zeleni inovacioni vaučer?

Zainteresovano preduzeće koje ispunjava sve uslove treba da u saradnji sa svojim unapred izabranim pružaocem usluga istraživanja i razvoja popuni prijavni formular i pošalje na inovacionivauceri@ebrd.rs. Rukovodilac programa može pomoći preduzeću u pronalaženju odgovarajućeg pružaoca usluga istraživanja i razvoja.

 

Šta da radim ukoliko kao preduzeće koje želi da se prijavi za dobijanje vaučera imam dobru ideju za istraživačko-razvojni projekat ali nisam siguran da li planirane usluge zadovoljavaju uslove?

Najpre proverite koje vrste usluga istraživanja i razvoja se mogu finansirati vaučerima kao i nekoliko primera projekata. Ukoliko Vam i nakon toga nije baš najjasnije molimo kontaktirajte rukovodioca programa.

 

Koje uslove je neophodno da ispuni preduzeće da bi se prijavilo za vaučer?

Vaučeri su namenjeni malim i srednjim proizvodnim preduzećima koja imaju između 10 i 250 zaposlenih i godišnji promet manji od €50 miliona. Takođe preduzeća treba da ispune i nekoliko dodatnih uslova.

 

Koje uslove je neophodno da ispuni preduzeće da bi postalo pružalac usluga istraživanja i razvoja u okviru Programa zelenih inovacionih vaučera?

Neophodno je da preduzeće poseduje opremu, kadar i iskustvo neophodno za istraživanje i razvoj u oblasti zelenih tehnologija i resursne efikasnosti. Preduzeće koje želi postati pružalac usluga treba da popuni prekvalifikacioni formular i pošalje isti na inovacionivauceri@ebrd.rs. Preduzeća koja imaju samo jednog zaposlenog ne mogu postati pružalac usluge.

 

Koliko vremena je potrebno za ocenjivanje pristiglih prijava i odobravanje istraživačko-razvojnih projekata?

Nakon zatvaranja poziva za prijave, potrebno je oko jednog meseca, što uglavnom zavisi od broja pristiglih prijava.

 

Koliko može da traje odobreni istraživačko-razvojni projekat?

Odobreni projekat može trajati do 6 meseci od dana potpisivanja ugovora o dodeli vaučera.

 

Da li je moguće da za potrebe istraživačko-razvojnog projekta umesto pružaoca usluga istraživanja i razvoja potrošni materijal i opremu vrednosti do 20 procenata od ukupne vrednosti projekta kupi preduzeće?

Da, moguće je. U tom slučaju preduzeće treba da dostavi EBRD-u račune za kupljeni materijal i opremu. Troškovi PDV-a ne mogu biti pokriveni vaučerom ni u ovom slučaju.

 

Koliko vremena je potrebno za isplatu vaučera?

Neophodno je oko dve nedelje nakon što preduzeće dostavi EBRD-u neophodnu dokumentaciju da je odobreni projekat završen i u potpunosti isplaćen pružaocu usluga istraživanja i razvoja.